CoverThijs van Vlijmen "Het vertrouwen van de Nederlandse burger in de politiek heeft de afgelopen decennia flinke schade opgelopen. De democratie wankelt in velerlei opzichten op haar grondvesten. Onze constitutionele parlementaire monarchie is dus geen 'democratische' rechtsstaat, zoals politici het volk nog steeds graag doen geloven. Een fataal gebrek aan historische kennis bij politiek Nederland anno 2022 leidt niet zelden tot misplaatste opvattingen", aldus oud-politicus Thijs van Vlijmen (91) in zijn boek 'Herrijzend Nederland' dat op 7 juni verschijnt.

"Na 1994 verdween de sociaaldemocratische verzorgingsstaat om plaats te maken voor een niet functionerende neoliberale participatiemaatschappij waarin het totaal ontbreekt aan voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, visie en historische kennis. Van Vlijmen weet daar in zijn boek op een zeer verfrissende manier duiding aan te geven door het heden en het verleden op ingenieuze wijze met elkaar te verbinden en door elkaar heen te vlechten. Vanuit een breed perspectief. Het verschaft de lezer inzichten die een totaal andere kijk bieden op wat er vandaag speelt en wat er nodig is om het tij te keren.

'Herrijzend Nederland' mag als een getuigenis worden gezien van een oud-politicus die weliswaar teleurgesteld is in de afbraak van onze democratie, maar die op zijn 91e toch nog de moeite heeft genomen om Nederland wakker te schudden. Het is daarmee zeker niet het zoveelste boek van een (oud-)politicus waarin een eenduidige politieke visie te berde wordt gebracht. Integendeel. Met dit boek reikt de auteur bouwstenen aan om samen de verdere teloorgang van de democratie een halt toe te roepen.

Het is een boek geworden dat menige burger ťn politicus in Nederland bij momenten blozend zal lezen omdat Van Vlijmen kans heeft gezien om de gevolgen van een gebrekkige historische kennis op een zeer verhelderende wijze bloot te leggen. En daarmee de noodzaak om met meer kennis en verantwoordelijkheidsgevoel het vertrouwen van de burger te herwinnen.

Thijs van Vlijmen (1930, Overveen) is oud-politicus en medeoprichter van het CDA. Hij kwam als oorlogsvrijwilliger in dienst en verliet het leger in 1951 als officier. Van 1981 tot 1994 was Van Vlijmen lid van de Tweede Kamer en onder andere lid van het NATO parlement. Naast diverse andere functies was hij van 1997 tot 2004 voorzitter van het Nationaal Katholiek Thuisfront.

Titel: Herrijzend Nederland
Auteur: Thijs van Vlijmen
Uitgeverij: White Elephant Publishing
Pagina's: 376
Uitvoering: full colour, paperback
ISBN: 978-90-79763-40-5
Prijs: Ä 29,95

Bestellen boek 'Herrijzend Nederland'

Bestellen via deze website is zeer eenvoudig. Het boek kost Ä 29,95 en binnen Nederland betaalt u geen verzend- en administratiekosten. Wanneer het boek in februari verschijnt zult u het boek binnen enkele dagen ontvangen. Betaling dient vooraf te geschieden. De informatie die u daarvoor nodig heeft, ontvangt u automatisch per mail na het plaatsen van uw bestelling.


Op deze levering zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09175131


Logo White Elephant Publishing

baretembleem