White Elephant Publishing is gespecialiseerd in het uitgeven van boeken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, herdenken, militaire geschiedenis en
de zorg voor veteranen en hun partners en (tweede generatie) oorlogsgetroffenen.Oorlogskind in vredestijd
Enkele van onze nieuwste boeken en bestsellers


Cover Getekend voor het leven in Dachau en Indië woensdag 13 september 2023 14:39:29
Getekend voor het leven in Dachau en Indië
Ik heb te veel gezien

'Getekend voor het leven in Dachau en IndiŽ' is het aangrijpende levensverhaal van IndiŽveteraan en verzetsstrijder Willem Wilbrink (96).
Aan zijn onbezorgde jeugd in Arnhem kwam op zijn vijftiende een abrupt einde toen hij werd gearresteerd en in het beruchte concentratiekamp Dachau belandde. Wat hij daar, ťn later in IndiŽ meemaakte, deelde hij tijdens urenlange interviews met schrijver Laurens van Aggelen.

Hartverscheurende verhalen van een man die heeft gezien waartoe mensen in staat zijn. Maar ook hoe hij kans heeft gezien zich er doorheen te slaan en zijn leven lang veel voor anderen heeft kunnen betekenen


Meer informatie en bestellenCover Mentale weerbaarheid 2.0 woensdag 3 mei 2023 13:05:35
Mentale weerbaarheid 2.0
Levenslessen in aangrijpende oorlogsverhalen

Gisteren verschenen: het boek 'Mentale weerbaarheid 2.0'. Een boek dat is gebaseerd op drie waargebeurde, aangrijpende verhalen. Auteur Laurens van Aggelen heeft ze opgetekend als inspirerende levenslessen. "Ik wil aan de hand van oorlogsverhalen laten zien dat we veel sterker zijn dan we vaak denken. Ik denk dat juist in deze tijd, waarin het lijkt alsof de uitdagingen steeds heftiger en talrijker worden, het van belang is dat we onze innerlijke kracht ontketenen."

Hoe sterk we als mens zijn, wordt ook duidelijk aan de hand van de aangrijpende verhalen op van Titus Brandsma, Bib van Lanschot en Kim Phuc Phan Thi die Van Aggelen in dit boek optekende. Inspirerende verhalen van drie mensen die door oorlogsgeweld voor de poorten van de hel stonden, maar op een overtuigende manier hebben laten zien dat er altijd hoop is op een betere toekomst.
De auteur wil met dit boek een positief signaal afgeven aan mensen die zoekende zijn en het gevoel hebben dat hun problemen en uitdagingen hen boven het hoofd groeien.

Meer informatie en bestellen


Cover boek OGS zaterdag 7 januari 2023 18:00:14
75 jaar Airborne Wandeltocht
Een ode aan de vrijwilligers

Dit jubileumboek '75 jaar Airborne Wandeltocht' biedt een kijkje achter de schermen van deze nog altijd grootste eendaagse wandeltocht ter wereld. De Airborne Wandeltocht is een jaarlijks eerbetoon aan de gevallenen van de Slag om Arnhem (1944).

Het jubileumboek laat onder meer aan de hand van interviews met enkele van de honderden vrijwilligers zien wat er gedurende het gehele jaar aan voorbereidingen nodig is om dit allemaal mogelijk te maken. Zonder hen zou het organiseren van deze unieke wandeltocht niet mogelijk zijn.

De schrijver interviewde voor dit boek ook de vier wandelaars die alle 75 keer deelnamen aan deze wandeltocht. Zij vertellen over de euforie die er even was toen op 17 september 1944 zicht kwam op de bevrijding maar uiteindelijk uitmondde in een tragedie waarbij ook zij gedwongen werden om te evacueren. Voor hen is meelopen om die reden nog altijd heel betekenisvol en een dankbetuiging aan de moedige geallieerden waarvan er velen sneuvelden.

Meer informatie en bestellen


Cover boek OGS donderdag 24 november 2022 7:56:14
Vrede vergt moed
75 jaar Oorlogsgravenstichting

Sinds 1946 verzorgt de Oorlogsgravenstichting circa 50.000 Nederlandse oorlogsgraven op 30 erevelden op diverse plaatsen in de wereld, en onderhoudt de herinnering aan de meer dan 180.000 Nederlandse slachtoffers van bezetting en oorlog. Daarbij gaat het om zowel burgers als militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook van oorlogen en vredesmissies nadien.

In het jubileumboek ' Vrede vergt moed', dat ter gelegenheid van het 75-jaar bestaan op woensdag 23 november a.s. verschijnt, staat schrijver Laurens van Aggelen stil bij de achtergronden van het thema waarmee de Oorlogsgravenstichting het afgelopen jaar haar 75-jarig bestaan vierde: "Lang zouden ze leven!" Dit motto illustreert dat zo'n 180.000 Nederlandse Oorlogsslachtoffers hun leven verloren terwijl ze nog veel van plan waren. Ze lieten een leegte achter bij partners, kinderen, broers en zussen en veel vrienden en relaties. Van Aggelen tekende in het boek daarom ook negen indringende verhalen op van oorlogsslachtoffers. "Het zijn dit soort verhalen achter de graven die je doen realiseren dat herdenken pas een functie heeft als het aanzet tot nadenken", aldus de schrijver. Meer informatie en bestellen
Regiment Geneeskundige Troepen woensdag 12 januari 2022 14:47:14
VERSCHENEN OP 3 MAART 2022:
Regiment Geneeskundige Troepen

Al helpende dien ik de overwinning

Baretembleem Ze zijn er altijd en overal; de mannen en vrouwen die deel uitmaken van het Regiment Geneeskundige Troepen. Bij alle uitzendingen, waar ook ter wereld, waar Nederlandse militairen worden ingezet ten behoeve van vredesoperaties of humanitaire hulpverlening. Onvermoeibaar inspelend op onverwachte omstandigheden of een tekort aan voldoende middelen of personeel. Improviseren is het geheim achter menig succesvol optreden. Op de achtergrond en voor de buitenwereld onzichtbaar, maar steeds weer en ontegenzeggelijk van levensbelang.

Soms ver van huis en haard in oorlogsgebieden. Dan weer dicht bij huis, zoals tijdens de Bijlmerramp (1992), de treinkaping bij De Punt (1975) en de Nijmeegse Vierdaagse. De kracht achter de inzet van de geneeskundige dienst bleek meest recent nog ten tijde van COVID-19, toen deze eenheid er wederom in wist te slagen de relevantie van de operationele geneeskundige dienst aan te tonen. Burgerziekenhuizen hebben er veel aan te danken. Al vele jaren.

Meer informatie en bestellen


70 jaar Regiment Van Heutsz maandag 22 november 2021 15:42:23

Verschenen op 15 december 2021:
70 jaar Regiment Van Heutsz

Het moet, dus het kan!

Een jubileumboek geschreven over 70 jaar Regiment Van Heutsz. Een bijzondere eenheid voortgekomen uit het KNIL en inmiddels het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht.

Het jubileumboek geeft een beeld van de grote diversiteit qua inzet, uitzendingen, tradities en uitdagingen van de achterliggende jaren van 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz dat deel uitmaakt van 11 Luchtmobiele Brigade.

In het boek onder meer aandacht voor de strijd in Nederlands-IndiŽ, Korea, de Infanterie Beveiligings Compagnieën, de voormalige Luchtverdedigingscompagnie, CBMI, de bijzondere band met het KCT en de vele uitzendingen naar o.a. Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali.

Meer informatie en bestellen


Cover boek Hartenstein woensdag 2 september 2020 13:45:15
Airborne Museum Hartenstein

Op 22 september a.s. verschijnt het boek Airborne Museum Hartenstein. Een boek over de geschiedenis van het Airborne Museum vanaf 1978 tot en met de laatste verbouwing en renovatie van 2020. Maar ook over de rijke geschiedenis van de villa Hartenstein die veel meer bestemmingen heeft gehad dan bij velen bekend zijn villa Hartenstein die vele andere bestemmingen heeft gehad die bij velen onbekend zijn.

Voor dit met unieke foto's rijk geïllustreerde fraai gebonden boek is het voorwoord geschreven door zowel Judy Urquhart, dochter van generaal-majoor Urquhart, commandant 1st Airborne Division als Arnhemveteraan en Glider Pilot Frank Ashleigh (95)
Meer informatie en bestellen


cover dinsdag 19 november 2019 11:59:36
De bezuinigingsgeneraal zwaait af

'De bezuinigingsgeneraal' is een bloemlezing van columns van Frans Matser die hij de afgelopen acht jaar schreef. Voor iedereen die dient of ooit gediend heeft bij Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee zijn de columns die hij maandelijks schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de krijgsmacht steeds weer een feest van herkenning. Volgens geruchten ontkomen zelfs generaals, ministers, staatssecretarissen en topambtenaren, die regelmatig onderwerp van zijn milde ironie zijn, niet aan een glimlach bij zijn verhalen.

Lees verderzondag 7 oktober 2018 13:01:57
Commando in Indië

Verschenen op 11 oktober j.l.

'Commando in Indië' is het aangrijpende levensverhaal van de inmiddels 93-jarige Willem den Engelsman. Als jonge sergeant die zich in 1947 aanmeldde als oorlogsvrijwilliger, vocht hij als commando van het Korps Speciale Troepen maandenlang in een contraguerrilla tegen het Indonesische Leger en de terreurgroepen die zich tegen het Nederlandse gezag verzetten.

Den Engelsman was plichtsgetrouw, moedig en onverzettelijk en werd voor zijn daden dan ook door Koningin Juliana onderscheiden met de dapperheidsonderscheiding 'Het Bronzen Kruis'. In 'Commando in IndiŽ' vertelt hij over zijn aandeel in de strijd, over zijn leven daarna in een maatschappij die geen notie heeft wat IndiŽveteranen hebben meegemaakt en hoeveel moed zij hadden.

Meer informatie en bestellen


dinsdag 26 juni 2018 16:51:02
Van dialoog naar verzoening

Burgers en militairen in Nederland, Japan en Nederlands-Indië maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna dingen mee die zeer veel impact op hen hadden. Op hun leven maar ook op de wijze waarop zij tegen elkaar aankeken. In 'Van dialoog naar verzoening' schetst schrijver Laurens van Aggelen een beeld van de bijzondere wijze waarop velen daarmee omgingen. Zij zagen kans zich te ontworstelen aan het ontstane vijandsbeeld en gingen in gesprek met 'mensen van de andere kant'. Door naar elkaar te luisteren ontstond niet alleen wederzijds respect maar soms ook hele bijzondere vriendschappen.
'Van dialoog naar verzoening' bevat niet alleen een aantal aangrijpende interviews van overlevenden van Japanse kampen, militaire dwangarbeiders, burgers uit Nederlands-Indië en verhalen van de tweede- en derdegeneratie-oorlogsgetroffenen maar ook verhalen van Japanners en IndonesiŽrs die met een beladen verleden verder moesten.

Meer informatie


Zijne Majesteit de Koning vrijdag 2 maart 2018 7:10:39
Nieuw! Twee unieke boeken over twee Ridders Militaire Willemsorde
Boeken over twee bijzondere mensen die nooit vergeten mogen worden

Begin volgende week verschijnen twee beknopte biografieŽn over twee Ridders Militaire Willems-Orde (RMWO), geschreven door Laurens van Aggelen. Deze unieke uitgaven gaan over de in het Verenigd Koninkrijk woonachtige Britse majoor b.d. Kenneth (Ken) George Mayhew (101) en de op 31 december overleden Amerikaanse eerste luitenant b.d. Edward (Ed) Simons Fulmer (98). Beide Ridders hebben zich op zeer bijzondere wijze ingezet voor de bevrijding van ons land.
Het voorwoord van beide boeken is geschreven door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
Zijne Majesteit brengt daarmee wederom tot uitdrukking zeer veel waardering en respect te hebben voor degenen die tot het uiterste gingen om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. "Een mooier eerbetoon aan beide Ridders met het verschijnen van deze boeken kon ik me als schrijver niet wensen", aldus Van Aggelen.

Het nawoord van deze boeken zijn geschreven door respectievelijk majoor Marco Kroon (RMWO) en majoor Gijs Tuinman (RMWO). Beide boeken zijn tweetalig (Nederlands en Engels) en voorzien van uniek fotomateriaal. Deze boeken zijn vanaf heden hier op deze website te bestellen.

Zijn deelname aan Operatie Market Garden in september 1944 zou het leven van Ed Fulmer (1919-2017) uiteindelijk voorgoed veranderen. Nadat hij in november 1942 had deelgenomen aan 'Operatie Torch', volgde in 1944 D-Day in NormandiŽ alwaar hij para's dropte en jerrycans met benzine tot aan het front bracht. Na op de eerste dag van 'Operatie Market Garden' - 17 september 1944 - para's boven Nederland te hebben gedropt raakte zijn vliegtuig op de terugweg zwaar beschadigd. Een dag later werd was hij opnieuw betrokken bij deze luchtlandingsoperatie en was Fulmer tweede vlieger op een Douglas C47, een ongewapend transportvliegtuig. Het toestel, beladen met een afdeling parachutetroepen en een hoeveelheid zeer ontplofbare stoffen raakte zwaar beschadigd door Duits afweergeschut. De eerste vlieger verloor het bewustzijn en Fulmer nam het stuur over. Over de bloedstollende gebeurtenissen die daarna volgden zijn de verhalen opgetekend in het boek 'Edward Simons Fulmer'. "Toen ik alle informatie verzameld had om daadwerkelijk te beginnen met schrijven, was het me meer dan ooit duidelijk waar de Militaire Willems-Orde voor staat. Meer dan ooit begreep ik ook waarom de Ridders zo op handen worden gedragen en zowel bij het Koninklijk Huis, bij de krijgsmacht en de 'gewone burger' zoveel aanzien genieten", aldus Van Aggelen, auteur van het boek. Meer informatie en bestellen

Ken Mayhew De nog immer vitale majoor b.d. Ken Mayhew ontving de Militaire Willems-Orde in april 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Zo was hij betrokken bij de Slag om Overloon en de bevrijding van Venray en Weert. Eerder in 1944 landde hij als commandant van een 'carrier platoon' op D-Day in Normandië op 'Sword Beach'. Mayhew diende bij het 1e battaljon van het Suffolk Regiment. In de jaren negentig raakte het contact tussen Nederland en de Brit verloren en dacht men dat hij was overleden. Totdat hij in september 2011 tijdens de jaarlijkse herdenking op de Britse begraafplaats in Venray werd ontdekt. Sindsdien komt hij met grote regelmaat naar Nederland voor het bijwonen van bijzondere momenten en heeft hij wederom een hechte band met het Koninklijk Huis.
Meer informatie en bestellen

Oude website zondag 28 januari 2018 16:54:07
Nieuwe website

Op 19 oktober 2017 jongstleden vierde White Elephant in stilte het 10-jarig bestaan. Er werd op dat moment reeds hard gewerkt aan een aantal boeken die in 2018 zullen verschijnen. Meer boeken zelfs dan ooit. Na 10 jaar zijn we niet alleen trots op de bereikte resultaten in de afgelopen jaren maar zien we vol vertrouwen uit naar de toekomst. In maart gaan we meteen goed van start met twee zeer bijzonder uitgaven.
De nieuwe website is ontdaan van de zogenaamde frames waardoor de navigatie beter is geworden, ook bij gebruik van mobiele devices zoals tablets en smartphones.


Canadezen in Arnhem en Oosterbeek Verschenen op 22 juni 2017
Canadezen in Arnhem en Oosterbeek
De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-1946)

'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek' - De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-1946), geschreven door Laurens van Aggelen is een eerbetoon aan de 33 Canadese militairen die begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Zij sneuvelden tijdens of kort na de Slag om Arnhem in september 1944. Dat zij in Oosterbeek begraven liggen tussen de vele Britse en Poolse militairen en wat zij hier precies deden, is bij zeer velen - ook in de regio - onbekend.

Lees hier verder.


Logo White Elephant PublishingEen idee voor het
maken van een boek
en daarbij hulp
nodig? mail ons!


Boek over de jaarlijkse herdenking in Oosterbeek en over de Airborne begraafplaats in Oosterbeek

Nog slechts enkele exemplaren leverbaar dus wees er snel bij


De boeken die we
maken voor jubilea
doen het goed. Van
het boek over 20
jaar Luchtmobiele
Brigade werden er
5.000 verkocht.