White Elephant Publishing is gespecialiseerd in het uitgeven van boeken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, herdenken, militaire geschiedenis en
de zorg voor veteranen en hun partners en (tweede generatie) oorlogsgetroffenen.Commando in Indië Kamelen op de lijn Oorlogskind in vredestijd Verzonken licht
Enkele van onze recente bestsellers


Herrijzend Nederland dinsdag 24 mei 2022 11:10:40
VERSCHIJNT OP 7 JUNI 2022
Herrijzend Nederland

"Het vertrouwen van de Nederlandse burger in de politiek heeft de afgelopen decennia flinke schade opgelopen. De democratie wankelt in velerlei opzichten op haar grondvesten. Onze constitutionele parlementaire monarchie is dus geen 'democratische' rechtsstaat, zoals politici het volk nog steeds graag doen geloven. Een fataal gebrek aan historische kennis bij politiek Nederland anno 2022 leidt niet zelden tot misplaatste opvattingen", aldus oud-politicus Thijs van Vlijmen (91) in zijn boek 'Herrijzend Nederland' dat op 7 juni verschijnt.

"Na 1994 verdween de sociaaldemocratische verzorgingsstaat om plaats te maken voor een niet functionerende neoliberale participatiemaatschappij waarin het totaal ontbreekt aan voldoende verantwoordelijkheidsgevoel, visie en historische kennis. Van Vlijmen weet daar in zijn boek op een zeer verfrissende manier duiding aan te geven door het heden en het verleden op ingenieuze wijze met elkaar te verbinden en door elkaar heen te vlechten. Vanuit een breed perspectief. Het verschaft de lezer inzichten die een totaal andere kijk bieden op wat er vandaag speelt en wat er nodig is om het tij te keren.

Meer informatie en bestellen


Regiment Geneeskundige Troepen woensdag 12 januari 2022 14:47:14
VERSCHENEN OP 3 MAART 2022:
Regiment Geneeskundige Troepen

Al helpende dien ik de overwinning

Baretembleem Ze zijn er altijd en overal; de mannen en vrouwen die deel uitmaken van het Regiment Geneeskundige Troepen. Bij alle uitzendingen, waar ook ter wereld, waar Nederlandse militairen worden ingezet ten behoeve van vredesoperaties of humanitaire hulpverlening. Onvermoeibaar inspelend op onverwachte omstandigheden of een tekort aan voldoende middelen of personeel. Improviseren is het geheim achter menig succesvol optreden. Op de achtergrond en voor de buitenwereld onzichtbaar, maar steeds weer en ontegenzeggelijk van levensbelang.

Soms ver van huis en haard in oorlogsgebieden. Dan weer dicht bij huis, zoals tijdens de Bijlmerramp (1992), de treinkaping bij De Punt (1975) en de Nijmeegse Vierdaagse. De kracht achter de inzet van de geneeskundige dienst bleek meest recent nog ten tijde van COVID-19, toen deze eenheid er wederom in wist te slagen de relevantie van de operationele geneeskundige dienst aan te tonen. Burgerziekenhuizen hebben er veel aan te danken. Al vele jaren.

Meer informatie en bestellen


70 jaar Regiment Van Heutsz maandag 22 november 2021 15:42:23

Verschenen op 15 december 2021:
70 jaar Regiment Van Heutsz

Het moet, dus het kan!

Een jubileumboek geschreven over 70 jaar Regiment Van Heutsz. Een bijzondere eenheid voortgekomen uit het KNIL en inmiddels het meest gedecoreerde regiment van de Koninklijke Landmacht.

Het jubileumboek geeft een beeld van de grote diversiteit qua inzet, uitzendingen, tradities en uitdagingen van de achterliggende jaren van 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz dat deel uitmaakt van 11 Luchtmobiele Brigade.

In het boek onder meer aandacht voor de strijd in Nederlands-IndiŽ, Korea, de Infanterie Beveiligings Compagnieën, de voormalige Luchtverdedigingscompagnie, CBMI, de bijzondere band met het KCT en de vele uitzendingen naar o.a. Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali.

Meer informatie en bestellen


Overleven in Kosovo donderdag 30 september 2021 11:59:58
Verschenen op 26 november
Overleven in Kosovo

Waargebeurd verhaal over oorlog, wederopbouw, aanslagen, cultuur en alles overwinnende liefde

Na het succesvolle boek 'Complot in Venezuela' schreef Ronald van Leeuwen het boek 'Overleven in Kosovo' dat binnenkort verschijnt. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal waarin oorlog, wederopbouw, cultuur, geschiedenis en romantiek samenvloeien. Een boek dat de lezer vanaf de eerste pagina beetpakt om volledig te worden meegenomen in een wereld vol spanning, avontuur en een onmogelijke liefde.

Het is het verhaal van Hanah en oud-marinier en commando Ronald. Hanah groeit op in een multiculturele wijk in Mitrovica, een stad in het noorden van Kosovo. Wanneer de oorlog uitbreekt tussen het Albanese bevrijdingsleger en het Servische leger, moet Hanah samen met haar moeder vluchten voor de verschrikkingen van de oorlog. Ze werkt op de Kosovo Police Service School als vertaalster als zij Ronald leert kennen die hier als leidinggevende werkzaam is. Ronald maakt na achttien jaar marinier te zijn geweest een carrièreswitch en wordt naar Kosovo uitgezonden als politiefunctionaris om het Albanese bevrijdingsleger om te scholen naar een reguliere politiedienst. Hanah en Ronald krijgen een verboden relatie en maken in de chaos gedurende de naoorlogse periode in Kosovo samen de meest heftige en bloedstollende momenten mee.

Meer informatie en bestellen


Complot in Venezuela zaterdag 27 februari 2021 12:38:47
Complot in Venezuela
Militaire vaardigheden helpen een marinier te overleven tijdens zijn aanhouding, verhoor en ontsnapping

Een meeslepend en spannend boek over het op waarheid gebaseerde verhaal van Ronald, special forces marinier en groene baret die 18 jaar diende bij het Korps Mariniers.
Met een groep jongens van zijn eigen leeftijd wordt Ronald halverwege de jaren '80 als marinier voor een periode van negen maanden uitgezonden naar Curaçao. Het gezellige en onbezonnen leventje van Ronald in de tropen wordtGroene baret ernstig verstoord wanneer hij tijdens een bezoek aan een vriendin in Venezuela gearresteerd wordt op verdenking van spionage en drugssmokkel. Ronald belandt in een gevangenis van de Venezolaanse inlichtingendienst en ondergaat een heftige ondervraging. Dankzij zijn opleidingen en trainingen als special forces marinier weet Ronald te overleven in Venezuela. Nadat hij door stille diplomatie vanuit Nederland vrijgelaten wordt, start een barre ontsnappingstocht door een van de gevaarlijkste sloppenwijken van Caracas. Ronald wordt verraden door zijn ondervragers en uitgeleverd aan criminelen uit de sloppenwijk. Met gevaar voor zijn leven en inzet van al zijn militaire vaardigheden en de uitputting nabij weet Ronald te overleven en met veel moeite te ontsnappen aan zijn wrede belagers.

Meer informatie en bestellen


Cover boek Hartenstein woensdag 2 september 2020 13:45:15
Airborne Museum Hartenstein

Op 22 september a.s. verschijnt het boek Airborne Museum Hartenstein. Een boek over de geschiedenis van het Airborne Museum vanaf 1978 tot en met de laatste verbouwing en renovatie van 2020. Maar ook over de rijke geschiedenis van de villa Hartenstein die veel meer bestemmingen heeft gehad dan bij velen bekend zijn villa Hartenstein die vele andere bestemmingen heeft gehad die bij velen onbekend zijn.

Voor dit met unieke foto's rijk geïllustreerde fraai gebonden boek is het voorwoord geschreven door zowel Judy Urquhart, dochter van generaal-majoor Urquhart, commandant 1st Airborne Division als Arnhemveteraan en Glider Pilot Frank Ashleigh (95)
Meer informatie en bestellen


cover maandag 24 februari 2020 12:40:39
Sodeknetter!
Laurens gaat los in 37 columns

'Sodeknetter!' is een verzamelbundel van columns geschreven door Laurens van Aggelen.
Columns over het dagelijks leven in een snel veranderende wereld. Met veel humor geschreven, scherp en spitsvondig. Hiermee zet de auteur op zijn eigen manier een fraai tijdsbeeld neer. "Het zijn spiegels waarin de lezer zichzelf ziet glimlachen", aldus Van Aggelen.

Met verwondering kijkt de auteur naar de wereld om hem heen. Onopgemerkt observeert en analyseert hij de gedragingen en gebruiken van voorbijgangers, met name die van de typische Nederlander. Enig sarcasme wordt hierbij niet geschuwd. 'Sodeknetter' is een humoristische bundel over bierpensen en gouden kettingen, Hollands chagrijn, absurde eetgewoonten, en meer.

Lees verder


cover dinsdag 19 november 2019 11:59:36
De bezuinigingsgeneraal zwaait af

'De bezuinigingsgeneraal' is een bloemlezing van columns van Frans Matser die hij de afgelopen acht jaar schreef. Voor iedereen die dient of ooit gediend heeft bij Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee zijn de columns die hij maandelijks schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de krijgsmacht steeds weer een feest van herkenning. Volgens geruchten ontkomen zelfs generaals, ministers, staatssecretarissen en topambtenaren, die regelmatig onderwerp van zijn milde ironie zijn, niet aan een glimlach bij zijn verhalen.

Lees verderCover boek Stoottroepen zaterdag 14 september 2019 6:44:29
75 jaar Stoottroepen

Het Regiment Stoottroepen mag dan het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht zijn, het kent een rijke en bijzondere geschiedenis. Voortgekomen uit het verzet leverden de Stoters van het eerste uur een bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Daarna volgden al snel de uitzendingen naar Nederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw nam het regiment deel aan talrijke missies waarbij men zich bijvoorbeeld in BosniŽ, Irak, Afghanistan en Mali inzette voor de vrede en veiligheid van anderen. Binnen 11 Luchtmobiele Brigade is het Regiment Stoottroepen als 13e bataljon een eenheid die zich kenmerkt door een enorme verbondenheid. Aan de vooravond van 75 jaar vrijheid schetst dit boek in vogelvlucht een beeld van een unieke eenheid.

Lees verder


Cover boek 75 Years Battle of Arnhem vrijdag 13 september 2019 10:48:03
75 Years Battle of Arnhem

In september is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. Een van de grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1945 worden degenen die daarbij zijn gesneuveld herdacht in Arnhem, Oosterbeek, Driel en omgeving. Uit deze herdenkingen is een bijzondere band ontstaan tussen de Arnhemveteranen, hun familie, nabestaanden en de lokale bevolking.
Als cadeau ontvangen alle Arnhemveteranen van schrijver Laurens van Aggelen in september een exemplaar van '75 Years Battle of Arnhem'. Een boek met vooral veel bijzondere foto's die een uniek beeld schetsen van 75 jaar herdenken. Maar ook gedichten, tekeningen en korte teksten. Onder andere van direct betrokkenen bij de herdenkingen, waaronder diverse militaire en burgerlijke autoriteiten.

Lees verder


zondag 7 oktober 2018 13:01:57
Commando in Indië

Verschenen op 11 oktober j.l.

'Commando in Indië' is het aangrijpende levensverhaal van de inmiddels 93-jarige Willem den Engelsman. Als jonge sergeant die zich in 1947 aanmeldde als oorlogsvrijwilliger, vocht hij als commando van het Korps Speciale Troepen maandenlang in een contraguerrilla tegen het Indonesische Leger en de terreurgroepen die zich tegen het Nederlandse gezag verzetten.

Den Engelsman was plichtsgetrouw, moedig en onverzettelijk en werd voor zijn daden dan ook door Koningin Juliana onderscheiden met de dapperheidsonderscheiding 'Het Bronzen Kruis'. In 'Commando in IndiŽ' vertelt hij over zijn aandeel in de strijd, over zijn leven daarna in een maatschappij die geen notie heeft wat IndiŽveteranen hebben meegemaakt en hoeveel moed zij hadden.

Meer informatie en bestellen


dinsdag 26 juni 2018 16:51:02
Van dialoog naar verzoening

Burgers en militairen in Nederland, Japan en Nederlands-Indië maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna dingen mee die zeer veel impact op hen hadden. Op hun leven maar ook op de wijze waarop zij tegen elkaar aankeken. In 'Van dialoog naar verzoening' schetst schrijver Laurens van Aggelen een beeld van de bijzondere wijze waarop velen daarmee omgingen. Zij zagen kans zich te ontworstelen aan het ontstane vijandsbeeld en gingen in gesprek met 'mensen van de andere kant'. Door naar elkaar te luisteren ontstond niet alleen wederzijds respect maar soms ook hele bijzondere vriendschappen.
'Van dialoog naar verzoening' bevat niet alleen een aantal aangrijpende interviews van overlevenden van Japanse kampen, militaire dwangarbeiders, burgers uit Nederlands-Indië en verhalen van de tweede- en derdegeneratie-oorlogsgetroffenen maar ook verhalen van Japanners en IndonesiŽrs die met een beladen verleden verder moesten.

Meer informatie


Zijne Majesteit de Koning vrijdag 2 maart 2018 7:10:39
Nieuw! Twee unieke boeken over twee Ridders Militaire Willemsorde
Boeken over twee bijzondere mensen die nooit vergeten mogen worden

Begin volgende week verschijnen twee beknopte biografieŽn over twee Ridders Militaire Willems-Orde (RMWO), geschreven door Laurens van Aggelen. Deze unieke uitgaven gaan over de in het Verenigd Koninkrijk woonachtige Britse majoor b.d. Kenneth (Ken) George Mayhew (101) en de op 31 december overleden Amerikaanse eerste luitenant b.d. Edward (Ed) Simons Fulmer (98). Beide Ridders hebben zich op zeer bijzondere wijze ingezet voor de bevrijding van ons land.
Het voorwoord van beide boeken is geschreven door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
Zijne Majesteit brengt daarmee wederom tot uitdrukking zeer veel waardering en respect te hebben voor degenen die tot het uiterste gingen om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. "Een mooier eerbetoon aan beide Ridders met het verschijnen van deze boeken kon ik me als schrijver niet wensen", aldus Van Aggelen.

Het nawoord van deze boeken zijn geschreven door respectievelijk majoor Marco Kroon (RMWO) en majoor Gijs Tuinman (RMWO). Beide boeken zijn tweetalig (Nederlands en Engels) en voorzien van uniek fotomateriaal. Deze boeken zijn vanaf heden hier op deze website te bestellen.

Zijn deelname aan Operatie Market Garden in september 1944 zou het leven van Ed Fulmer (1919-2017) uiteindelijk voorgoed veranderen. Nadat hij in november 1942 had deelgenomen aan 'Operatie Torch', volgde in 1944 D-Day in NormandiŽ alwaar hij para's dropte en jerrycans met benzine tot aan het front bracht. Na op de eerste dag van 'Operatie Market Garden' - 17 september 1944 - para's boven Nederland te hebben gedropt raakte zijn vliegtuig op de terugweg zwaar beschadigd. Een dag later werd was hij opnieuw betrokken bij deze luchtlandingsoperatie en was Fulmer tweede vlieger op een Douglas C47, een ongewapend transportvliegtuig. Het toestel, beladen met een afdeling parachutetroepen en een hoeveelheid zeer ontplofbare stoffen raakte zwaar beschadigd door Duits afweergeschut. De eerste vlieger verloor het bewustzijn en Fulmer nam het stuur over. Over de bloedstollende gebeurtenissen die daarna volgden zijn de verhalen opgetekend in het boek 'Edward Simons Fulmer'. "Toen ik alle informatie verzameld had om daadwerkelijk te beginnen met schrijven, was het me meer dan ooit duidelijk waar de Militaire Willems-Orde voor staat. Meer dan ooit begreep ik ook waarom de Ridders zo op handen worden gedragen en zowel bij het Koninklijk Huis, bij de krijgsmacht en de 'gewone burger' zoveel aanzien genieten", aldus Van Aggelen, auteur van het boek. Meer informatie en bestellen

Ken Mayhew De nog immer vitale majoor b.d. Ken Mayhew ontving de Militaire Willems-Orde in april 1946 voor zijn heldhaftige optreden tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Zo was hij betrokken bij de Slag om Overloon en de bevrijding van Venray en Weert. Eerder in 1944 landde hij als commandant van een 'carrier platoon' op D-Day in Normandië op 'Sword Beach'. Mayhew diende bij het 1e battaljon van het Suffolk Regiment. In de jaren negentig raakte het contact tussen Nederland en de Brit verloren en dacht men dat hij was overleden. Totdat hij in september 2011 tijdens de jaarlijkse herdenking op de Britse begraafplaats in Venray werd ontdekt. Sindsdien komt hij met grote regelmaat naar Nederland voor het bijwonen van bijzondere momenten en heeft hij wederom een hechte band met het Koninklijk Huis.
Meer informatie en bestellen

Oude website zondag 28 januari 2018 16:54:07
Nieuwe website

Op 19 oktober 2017 jongstleden vierde White Elephant in stilte het 10-jarig bestaan. Er werd op dat moment reeds hard gewerkt aan een aantal boeken die in 2018 zullen verschijnen. Meer boeken zelfs dan ooit. Na 10 jaar zijn we niet alleen trots op de bereikte resultaten in de afgelopen jaren maar zien we vol vertrouwen uit naar de toekomst. In maart gaan we meteen goed van start met twee zeer bijzonder uitgaven.
De nieuwe website is ontdaan van de zogenaamde frames waardoor de navigatie beter is geworden, ook bij gebruik van mobiele devices zoals tablets en smartphones.Verschenen op 27 september 2017
Het verleden herdenken in het nu
Herbezinning op 4 en 5 mei en 15 augustus

Beleven en ondergaan we op 4 mei en 15 augustus nog dezelfde dodenherdenking? Vieren we op 5 mei nog wel dezelfde bevrijding? Wat doen die bijzondere dagen met ons en vooral waartoe zouden ze ons moeten aanzetten? Het zijn die vragen waarop Thijs van Vlijmen in dit boek nader ingaat. Vrede is immers zo gewoon geworden. In ons land tenminste. Al meer dan 70 jaar leven we hier in vrijheid. Generaties zijn opgegroeid zonder oorlogsgeweld en zelfs zonder ouders of grootouders die de Tweede Wereldoorlog nog wel hebben meegemaakt.

Lees hier verder.
Canadezen in Arnhem en Oosterbeek Verschenen op 22 juni 2017
Canadezen in Arnhem en Oosterbeek
De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-1946)

'Canadezen in Arnhem en Oosterbeek' - De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-1946), geschreven door Laurens van Aggelen is een eerbetoon aan de 33 Canadese militairen die begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Zij sneuvelden tijdens of kort na de Slag om Arnhem in september 1944. Dat zij in Oosterbeek begraven liggen tussen de vele Britse en Poolse militairen en wat zij hier precies deden, is bij zeer velen - ook in de regio - onbekend.

Lees hier verder.


Logo White Elephant PublishingEen idee voor het
maken van een boek
en daarbij hulp
nodig? mail ons!


Boek over de jaarlijkse herdenking in Oosterbeek en over de Airborne begraafplaats in Oosterbeek

Nog slechts enkele exemplaren leverbaar dus wees er snel bij

Niemand is belangrijker dan het team
Een van onze
bestsellers.
Inmiddels
7e druk!


De boeken die we
maken voor jubilea
doen het goed. Van
het boek over 20
jaar Luchtmobiele
Brigade werden er
5.000 verkocht.