Regiment Geneeskundige TroepenZe zijn er altijd en overal; de mannen en vrouwen die deel uitmaken van het Regiment Geneeskundige Troepen. Bij alle uitzendingen, waar ook ter wereld, waar Nederlandse militairen worden ingezet ten behoeve van vredesoperaties of humanitaire hulpverlening. Onvermoeibaar inspelend op onverwachte omstandigheden of een tekort aan voldoende middelen of personeel. Improviseren is het geheim achter menig succesvol optreden. Op de achtergrond en voor de buitenwereld onzichtbaar, maar steeds weer en ontegenzeggelijk van levensbelang.

Soms ver van huis en haard in oorlogsgebieden. Dan weer dicht bij huis, zoals tijdens de Bijlmerramp (1992), de treinkaping bij De Punt (1975) en de Nijmeegse Vierdaagse. De kracht achter de inzet van de geneeskundige dienst bleek meest recent nog ten tijde van COVID-19, toen deze eenheid er wederom in wist te slagen de relevantie van de operationele geneeskundige dienst aan te tonen. Burgerziekenhuizen hebben er veel aan te danken. Al vele jaren.

Dit boek geeft een veelzijdige inkijk in het bestaan van een eenheid die in 2019 haar 150-jarig bestaan vierde. Aan de hand van vele interviews schetst Laurens van Aggelen, schrijver van dit boek, een indringend beeld van de loyale en onbaatzuchtige militairen die deel uitmaken of hebben gemaakt van deze ondersteunende eenheid. Over hoe zij onder vaak bijzonder moeilijke omstandigheden op een zeer professionele manier toch hun werk weten te doen. Zonder hen zouden er onnodig veel militairen en burgers sterven of met onnodig veel letsel huiswaarts keren.

Veel Nederlanders hebben er echter geen idee van hoe intensief de inzet van de geneeskundige dienst al sinds de beginjaren is geweest. "Alleen al daarom zou iedereen kennis moeten nemen van de verhalen van al die loyale, onvermoeibare militairen, wier bijzondere verhalen ik in dit boek mocht optekenen. Als hommage aan eenieder die bij de geneeskundige dienst dient of heeft gediend", aldus Van Aggelen.

Het boek 'Regiment Geneeskundige Troepen' is geheel uitgevoerd in kleur en voorzien van vele foto's.

Laurens van Aggelen (1964) is schrijver en heeft diverse boeken en talloze andere publicaties op zijn naam staan. Met name op het gebied van militaire geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog.

Titel: Regiment Geneeskundige Troepen
Subtitel: Al helpende dien ik de overwinning
Auteur: Laurens van Aggelen
Uitgeverij: White Elephant Publishing
Pagina's: 256
Uitvoering: full colour, paperback
ISBN: 978-90-79763-62-7
Prijs: € 28,95

Bestellen boek 'Regiment Geneeskundige Troepen'

Bestellen via deze website is zeer eenvoudig on onze webwinkel.
Het boek kost € 28,95 + € 2,95 verzend- en administratiekosten (binnen Nederland). Daarvoor zal het boek binnen enkele werkdagen aan u worden toegestuurd.


Op deze levering zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09175131


Logo White Elephant Publishing

baretembleem