ONZE JAN IN INDIË

BestellenIn de periode 1945-1950 vervulden circa 150.000 Nederlandse militairen hun dienst in Nederlands-Oost-Indië. Over die periode is veel geschreven, maar vaak werd door gebrek aan feitenkennis een verkeerd beeld neergezet in de media. Voor IndiŽveteraan Gerard van der Lee (90) alle reden om dit boek te schrijven en daarmee vast te leggen hoe het er in die tijd werkelijk aan toe ging. Het boek dat de lezer van de eerste tot de laatste pagina blijft boeien en mee terugneemt naar deze voor velen ingrijpende periode, geeft een goed beeld van de belevenissen van deze militairen en is zorgvuldig geplaatst in de context van die tijd. Wie waren de militairen die ernaartoe gingen? Hoe zat de wereld toen in elkaar en wat kwam er af op al diegenen die als militair in Nederlands-IndiŽ dienst deden? Maar ook: hoe kijken zij er achteraf op terug?

Het boek waarvoor luitenant-generaal B. Hoitink het voorwoord schreef, is verrijkt met een aantal fraaie tekeningen die door de auteur zelf zijn vervaardigd. Ten dele destijds in Indië
. Hoitink over het boek: "Van der Lee laat daarmee een monument na waarmee hij allen die als militair in de periode 1945-1950 in Indië hebben gediend, een zeer grote eer bewijst. Een document dat zijn weg zou moeten vinden naar scholen. Naar iedereen die door onvolledige of zelfs onjuiste beschrijvingen nooit een goed beeld heeft gekregen van een periode in onze geschiedenis die we nooit mogen vergeten."
Inmiddels 3e druk!
Titel: Onze Jan in Indië
Auteur: Gerard van der Lee
Uitgeverij: White Elephant Publishing
Pagina's: 176
Uitvoering: paperback
ISBN: 978-90-79763-12-2
Prijs: Ä 17,50